Գյումրի (Կումայրի, Ալեքսանդրապոլ, Լենինական)

Պահպանված փողոցներ Արձանագրություններ և կառուցման թվականներ Չափագրություններ Նկարիչների Գյումրին