Պետական ցուցակ եվ տեղեկատվական շտեմարան

  • Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների պետական ցուցակը հաստատելու մասին Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 9 սեպտեմբերի 2004 թվականի N 1270-Ն որոշումը.

http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=12877

  • Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության հուշարձանների տեղեկատվական շտեմարան (ՀՀ Շիրակի մարզ).

http://armmonuments.am/search-results.html?query=&region=%D5%80%D5%80+%D5%87%D4%BB%D5%90%D4%B1%D4%BF%D4%BB+%D5%84%D4%B1%D5%90%D4%B6

Պետականցուցակ զարդանախշ