Ռաֆայել Աթոյան

Արևոտ առավոտ. Լենինական / Sunny Morning։ Leninakan http://www.panorama.am/am/news/2013/12/18/r-atoyan/384657
Արևոտ առավոտ. Լենինական / Sunny Morning։ Leninakan
http://www.panorama.am/am/news/2013/12/18/r-atoyan/384657

Բնանկար / Nature scenery http://www.panorama.am/am/news/2013/12/18/r-atoyan/384657
Բնանկար / Nature scenery
http://www.panorama.am/am/news/2013/12/18/r-atoyan/384657
Սպիտակ ձիերով ֆայտոնը Մարինա Ստեփանյան. «Ռ. Աթոյան», Մոսկվա, ռուսերեն, 1988 թ.
Սպիտակ ձիերով ֆայտոնը / White horses carriage
Մարինա Ստեփանյան. «Ռ. Աթոյան», Մոսկվա, ռուսերեն, 1988 թ.
Լենինականում Մարինա Ստեփանյան. «Ռ. Աթոյան», Մոսկվա, ռուսերեն, 1988 թ.
Լենինականում / In Leninakan
Մարինա Ստեփանյան. «Ռ. Աթոյան», Մոսկվա, ռուսերեն, 1988 թ.